Depressie geeft de mens een leeg gevoel. Een verlamd gevoel. Een gevoel van stagnatie, stilstand, geleefd worden. Het maakt allemaal niet uit wat er gebeurt. Ontploft er een bom, oké. Ontploft er geen bom, ook oké. Onverschilligheid ten top. Maar wat is nu de oorzaak van een depressie? Ik neem je graag mee in hoe ik hiernaar kijk.

Depressie komt van het Latijnse woord "deprimere" wat "onderdrukken", "neerdrukken" betekent. En dit is nu net wat er gebeurd is.

In ieder van ons zit de kracht van de tijger. Een natuurlijke energie die snel, wild, krachtig en prachtig is. Deze energie wil vrij stromen en ervaren worden. Vaak wordt onze innerlijke tijger getemd om te voldoen aan de sociale normen die heersen binnen de cultuur. De talenten en emoties die tot uitdrukking wensen te komen worden onderdrukt. Dit gebeurt vaak in onze jeugd, maar dit kan ook op latere leeftijd gebeuren door onszelf of de ander.

Een talent wordt door talentenfluisteraar Luk Dewulf als volgt omschreven: "Talent is het hebben van een unieke gave, een natuurlijke aanleg. Talent wordt zichtbaar in elke activiteit die moeiteloos gaat en die je voldoening geeft." Die unieke combinatie van talenten in ieder van ons wil tot uiting komen. Als je bvb. heel graag muziek speelt en dit nooit hebt mogen doen dan wordt er een deel van jou onderdrukt en verlamd. Ook het uiten en ervaren van emoties is van cruciaal belang. Denk hierbij zowel aan emoties zoals boosheid en verdriet, als aan emoties zoals blijheid en verliefdheid.

Het is een illusie te denken dat onze innerlijke tijger getemd kan worden. Het temmen zorgt voor verlamming (depressie), we begrijpen en voelen niet meer waarom we hier zijn en stellen de zin van ons leven in vraag. Terecht, want we zijn zo ver afgedwaald van onze essentie, van onze natuur, dat het leven totaal zinloos aanvoelt.

Wanneer de kracht nog sterk genoeg is kan deze innerlijke tijger gevaarlijk worden. Opgestapelde geblokkeerde energie kan plots vrijkomen, zoals een emmer die overloopt. Dit kan zich uiten in de vorm van extreme woede, agressie of een extreme huilbui.

Het is belangrijk om te weten hoe depressie veroorzaakt wordt om de juiste stappen te nemen richting genezing.

Bronvermelding: "De Tao van gezondheid" door Conny Coppen


Leef coaching helpt je om de oorzaak van depressie aan te pakken. Samen op pad

  • herstellen we de connectie met je bron, je-zelf
  • onderzoeken we wat onderdrukt is en hoe deze energie terug vrijgemaakt kan worden.
  • geef ik je advies op maat omtrent het versterken van de leverenergie (voeding/ lichaamsbeweging/...)
Dit wordt aangevuld met wat er op het moment van de coaching sessie nodig is. Meer info over de algemene aanpak vind je hier.

Indien je te diep zit en de weg naar genezing nog niet zichtbaar voor je is, raad ik je aan goed voor jezelf te (laten) zorgen en pas coaching te starten vanaf het moment dat je je nu en dan al wat beter begint te voelen. Indien je nu in een depressie zit en dit leest betekent dit dat je al wat kracht teruggevonden hebt. Je bent klaar om herboren te worden.

Om niet te hervallen is het belangrijk om tijdens of na een depressie coaching te volgen zodat je leert omgaan met je emoties & gedachten en jezelf goed leert kennen. Het gebeurt vaak dat als we ons terug beter voelen, we niets meer ondernemen. We belanden in een vicieuze circel. De kans op herval is dan vrij groot.